Tính năng đặc sắc

Chuyển Chức

Cấp 43 Skywalker có thể bắt đầu nhiệm vụ chuyển nghề.

Mỗi class có 2 hướng đi khác nhau:

Cung Thủ:

- Thần Tiễn

- Thiện Xa

Thuật Sĩ:

- Hộ Mệnh

- Ẩn Thuật

Kiếm Sĩ:

- Thủ Hộ

- Cuồng Sư

Pháp Sư:

- Băng Sư

- Hỏa Sư

Sát Thủ:

- Ảnh Vũ

- Đoạt Mệnh

Nhiệm vụ chuyển chức yêu cầu Skywalker trải qua nhiều bước như: tham gia phó bản để thu thập ấn ký, tới sa mạc thần bí để tiêu diệt yêu quái phá hoại người dân hay như đánh bại chính phân thân bóng tối của bản thân,…

Khi vượt qua hết các nhiệm vụ, Skywalker có thể tiến hành lựa chọn hướng nghề mà mình yêu thích và sở hữu ngoại hình cũng như các kỹ năng hoàn toàn mới như là một phần thưởng cho những nỗ lực trước đó


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: