Tính năng đặc sắc

Bí cảnh Trang Bị

Bí Cảnh Trang Bị

Người chơi đạt cấp 20 có thể đến gặp NPC NasamiHoly City Goliath để tham gia bí cảnh trang bị

Gồm các bí cảnh:

- Bí cảnh cấp 20: Steel Wharf (Thường, Khó)

- Bí cảnh cấp 30: Twilight Castle (Thường, Khó, Ác Mộng)

- Bí cảnh cấp 40: Secret Whisper Forest (Thường, Khó, Ác Mộng)

- Bí cảnh cấp 50: Underwater Corridor (Thường, Khó, Ác Mộng)

- Bí cảnh cấp 60: Secret Crystal Mine (Khó, Ác Mộng)

- Bí cảnh cấp 70: Lava City (Khó, Ác Mộng)

- Bí cảnh cấp 80: Everwinter Land (Khó, Ác Mộng)

- Bí Cảnh cấp 90: Forsaken City (Khó, Ác Mộng)

Yêu cầu: sau khi đạt đủ cấp, Skywalker có thể tìm đến NPC để tham gia các bí cảnh mới. Yêu cầu tổ đội từ 3-5 người. Ngoài các yêu cầu trên ra thì còn phải đạt đủ điều kiện khác như Lực Chiến và Quân Hàm để mở độ khó cao hơn.

Phần thưởng: EXP, trang bị và nguyên liệu để mạnh hóa trang bị. Mỗi ngày có 3 lượt nhận thưởng (tính riêng biệt từng bí cảnh), sau khi hết 3 lượt nhận thưởng, Skywalker tiếp tục tham gia bí cảnh sẽ nhận Điểm Thân Thiện (dùng để mua đồ trong shop thân thiện). Ngoài ra, khi cấp của Skywalker vượt quá level bí cảnh quá nhiều thì khi tham gia cũng sẽ không nhận được thưởng.


Cloud Song: Vân Thành Chi Ca | Game MMORPG 3D Chuyển Sinh Thế Giới Fantasy


Thông tin hỗ trợ: